Тэр өдөр нэг сум бүх зүйлсийг өөрчилж орхисон. үнэнийг мэдмээр байна уу? харь хол хүний нутагт ганцаараа үлдэн хүйтэн цуст алуурчины амьдралаар амьдрах амаргүй байх нь мэдээж.
http://vkpviews.blogspot.com/2017/02/tearsss.html