Жэйн Хан сүүлийн 5 жил зохиолын санаа олоогүй, ном гаргаагүй гэмт хэрэг төрлөөр бичдэг зохиолч. Олон бүтэлгүйтлийн эцэст тэр нэг санаа олсон нь Итаевон хотод нь гарах цуврал аллагын хэргийг өөрөө мөрдөж зохиолоо бичих явдал байлаа.

http://vkpviews.blogspot.com/2017/02/mordemeg.html