Ён Сук Вон автын осолд орж сүүлийн 10 жилийн ой санамжаа алддаг. Тэр хугацаанд юу болж өнгөрсөн юм бол? Тэр бүгдийг эргэн санаж чадах уу?
http://vkpviews.blogspot.com/2017/02/sol1.html