Стефен Стрэйнж дэлхий дээрх хамгийн алдартай мэдрэлийн мэс засалчдын нэг бѳгѳѳд авто осолд орсноос болж дахин мэс засал хийх боломжгүй болж дэлхийгээр хэрэн хэсч бусдад тусалж яваад шидтэнд шавь орж хүчирхэг шидтэн болно.
http://vkpviews.blogspot.com/2017/01/irelt.html