Киноны агуулга

 Төрөл: Тулаант, Түгшүүрт, Адал явдалт     
Шандер Кэйж-г бүгд үхсэн гэж бодож байлаа. Харин тэр маш аюултай зэвсэг хайх нууц даалгавар биелүүлэхээр эргэж ирнэ.
http://vkpviews.blogspot.ru/2017/02/3x1.html