Киноны агуулга

Бяцхан хүүгийн ээж хүнд өвчтэй, сургууль дээр нь бүгд түүнийг дээрэлхэнэ. Гэтэл зүүдэнд нь цонхоор харагдаж мод амь орж түүнд гайхамшигт үлгэрүүд ярьж өгнө.
http://vkpviews.blogspot.ru/2017/02/mans1.html