Passengers (2016) HD | Монгол хэлээр

 Алсын гариг дахь хүн төрөлхтөний эзэмшил рүү хэдэн зуун хүнийг гүн унтуулан тээвэрлэж байлаа. Гэтэл унтуулах хэсэгт алдаа гарч 2 хүн 90 жилийн өмнө сэрчихлээ.
http://vkpviews.blogspot.com/2017/02/grig1.html