Дэлхийн шилдэг цуврал
Удам угсаа буюу Боолчлол. Америк тивийн анхны боолчлолын үеийн ил тод байдал, үнэн бодитоор харуулсан онц сонирхолтой шинэ цуврал. Гарсан он 2016 нийт анги 4.
Үргэлжлэх хугцаа-  1 цаг 30 минут.
http://vkpviews.blogspot.ru/2017/02/booool1.html