Газар доор халуун тогооны ресторантай 3 найз өргөтгөл хийхээр ханаа малтаж байгаад зураг төслийн алдаанаас болж банкны маш их мөнгө хадгалсан сейф рүү цөмрөн орно. Эндээс жинхэнэ асуудал өрнөнө.
http://vkpviews.blogspot.com/2017/01/gltog.html