Кино од Арян Ханны хамгийн том шүтэн бишрэгч түүний хамгийн том дайсан болно!
http://vkpviews.blogspot.kr/2017/01/faaan.html