Бие хамгаалагч К2-  СОАК шинэ кино. Бүх Анги
Энэхүү кинонд: Хөлсний цэрэг байсан бие хамгаалагч, мөн түүнийг хөлсөлсөн ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчийн эхнэр болон хорвоо ертөнцөөс ангид амьдардаг охины тухай өгүүлэх болно.
http://1vimeoiss.blogspot.kr/2017/01/k2.html