Киноны агуулга
Ахлах сургуулийн хүүхдүүд нэгэн онлайн тоглоомоор тоглоно. Харин тоглоомыг "ажиглагчид" удирдаж байлаа.

http://vkpviews.blogspot.com/2016/10/nrv.html