Киноны агуулга
Артур Бишоп өмнөх амьдралаасаа саллаа гэж бодтол түүний хамгийн хайртай хүнийг нь хамгийн хүчирхэг дайсан нь хулгайлж аваад 3 даалгавар биелүүлэхийг шаардана. Мэдээд бүх аллага осол мэт харагдах ёстой.

http://1vimeoiss.blogspot.com/2016/10/mehkl.html