Кино Тайлбар: 1715 он Баруун Энэтхэг.
Шинэ Провинденц арлын далайн дээрэмчид орон нутгийн далайн тээвэрт аюул занал хийж эхэллээ. Бүх хүн төрлөхтний хуулинд тэднийг Бүх хүн төрлөхтний Дайсан хэмээн зарлан тунхаглав. Харин Далайн дээрэмчид өөрийн бодолгоо баримталж эхэлжээ. Иинхүү Ертөнцийн эсрэг Дайн эхлэх болно. Robert Louis Stevenson -ийн сонгодог "Эрдэнэсийн Арал" хэмээх зохиолоор сэдэвлэсэн бөгөөд Баруун Энэтхэг даяар алдартай байсан Ахмад Флинт болон далайн дээрэмчидийн талаар өгүүлэн. Нийт 4 бүлэг. Сүүлийн бүлэг 2017 онд нээлтээ хийнэ.

http://1vimeoiss.blogspot.com/2016/11/hadalba3.html